Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонКурс ОСНОВИ НА ХРИСТИЯСТВОТО И НА ПРАВОСЛАВНАТА ТРАДИЦИЯ

Православна енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец”

към посолството на Република България в Лондон, Обединено Кралство

 

Курс Основи на християнството и на православната традиция

1. Теми на курса.

a) „Православна християнска духовност” (виж кратка анотация и тематичен план)

б) „Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия” (виж кратка анотация и тематичен план)

2. Продължителност на курса.

30 седмици, 2  часа седмично по 45 мин.: 6 октомври 2013 до 6 юли 2014 г.

3. Структура на курса.

Занятия от 12.15 до 14.30 всяка неделя, разположени в 3 семестъра:

а) 10 занятия в първи семестър: 06.10.2013 до 22.12.2013 г.

б) 10 занятия във втори семестър: 12.01.2014 до 13.04.2014 г. (Възкресение Христово – на 20.04.2014).

в) 10 занятия в трети семестър: 27.04.2014 до 06.07.2014 г.

Това са 30 занятия, равняващи се на 60 учебни часа; допълнително 30 учебни часа се отработват като самоподготовка.

4. Приключване на курса и връчване на удостоверенията.

Курсът трябва да приключи на 13 юли 2014  г.

5. Специфични черти на курса.

а) Курсът се провежда в рамките на програмата за православна просвета на българското подворие „Св. Йоан Рилски Чудотворец” в Обединеното Кралство. Той се провежда с благословението на Негово Високопреосвещенство митрополит Симеон и на предстоятеля на храма отец Симеон.

б) Във всеки от семестрите има по една свободна неделя, която може да се използва за провеждане на занятие, което по една или друга причина е пропуснато. Това налага редовно да се следят датите за всяко следващо занятие.

в) По време на курса участниците ще получават безплатни учебни материали за работа по време на занятията (преди всичко листове с конспективно изложение на даден въпрос) и за самоподготовка вкъщи, като част от тези материали ще бъдат пращани и на имейлите на курсистите. Това налага задължително всеки участник в курса да има имейл и редовно да следи изпращаните материали.

г) Успехът на курса ще зависи до голяма степен от активността на курсистите, тъй като неговата насока е не само богословска, но преди всичко практическа, което може да позволи на всеки участник да придобие правилни умения и навици за упражняване в православната духовност и за изпълнение на мисионерските задачи на християнството в съвременния свят. Активност означава също така и готовност за усвояване на молитвените правила на православната църква и на нейния богослужебен (особено литургичен) живот, а също така следване на изискванията на християнството за правилен молитвен живот като цяло.

д) Особено активните участници на курса се приканват да напишат есе на избрана от тях тема, което под ръководството на преподавателя да придобие църковно-богословски вид, след което то може евентуално да бъде публикувано в българската преса, издавана в Обединеното Кралство с цел по-нататъшна християнска просвета на онези, които чрез нея имат възможност да поддържат връзката си с християнството и които след време може да дойдат и в църквата.

6. Цели на курса.

а) Да продължи православната просвета в енорията „Св. Йоан Рилски Чувотворец”, а също така да я насочи и към богословските основания на православната вяра и на православния начин на живот, а също така на християнската вяра и начин на живот като цяло.

б) Да даде богословски познания по двата предмета, които по най-тесен начин да бъдат свързани и с църковната практика и живота на участниците в курса като православни християни.

в) Чрез двата предмета да направи участието на вярващите в църковния живот по-активно, а участието в богослужението и светата литургия – по-осъзнато и църковно-насочено.

г) Да подтикне активните участници в курса да търсят отговори на разглежданите въпроси и да се опитват да ги изразят в богословски разсъждения, които могат да бъдат публикувани и в информационните средства.

      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London