Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонХристиянското разбиране за човека като дух, душа и тяло - занятие 1 от курса Православна християнска духовност

Занятие 1 от курса по Православна християнска духовност

а) Гледища за появата на човека и живота на земята. Еволюционизъм и креационизъм.
1. Теориите за еволюцията и мястото на човека в нея.
2. Чарлз Дарвин и неговата еволюционна теория; теорията за произхода на човека.
3. Креационизмът като възможно обяснение за появата на света и човека.
4. Християнството за сътворението на света и човека.
5. Съвременните разбирания за появата и назначението на човека.

б) Свещеното Писание за човека.
1. Сътворяването на света и човека, описани в книга Битие (Бит. 1:26-30; 2:7; 2:21-23).
2. Грехопадението (Бит. 3:1-13; 3:14-19, 22-24).
3. Вражда против Бога: първото убийство на човек (Бит. 4 гл.).
4. Вражда против Бога: каинити и сифити (Бит. 5 гл., 6:1-7).
5. Милостта Божия: Ной и неговите синове (Бит. 6:8-22).

в) Новозаветното учение за човека. Св. ап. Павел за човека.
1. „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите” (Лк. 20:38).
2. Св. ап. Павел за човека: 1Кор. 2:11, 6:20, 7:34.
3. Св. ап. Павел за човека: 2Кор. 4:16, 5:1, 5:6-9, 7:1.
4. Св. ап. Павел за човека: 1Сол. 5:23.
5. Двусъставност или трисъставност на човека: две приемливи положения.

г) Светите отци за човека.
1. Светите отци за човека като цяло.
2. Св. Йоан Златоуст.
3. Св. Григорий Богослов.
4. Еп. Теофан Затворник.
5. Други свети отци за състава на човека.

д) Съвременната психология за човека.
1. Предшествениците на психологията и учението им за човека.
2. Противоречивост на психологичните данни.
3. Психологията и другите науки за човека.
4. Теориите за индивида и за личността.
5. Съвременни възгледи за човека от гледна точка на психологията.

      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London