Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонДуховност и психология - занятие 2 от курса Православна християнска духовност

а) Появата и развитието на психологията
1. Из историята на психологическите търсения.
2. Съвременни психологически теории и направления.
3. Предмет на психологията.

б) Неразрешимост на проблема за физичното и психичното у човека от психологията
1. Идеалистически и материалистически теории за физичното и психичното у човека.
2. Психофизичният проблем и трудностите пред психологията.

в) Какво е човешкият дух?
1. Опит за определение.
2. Светите отци за човешкия дух.

г) Какво е духовността?
1. Дефиниране на духовността.
2. Развитие на значението на термина „духовност”.
3. Разбиране за духовността от отделните религии.
4. Духовност и духовни практики.

д) Съвременната психология за духовността. Православието за духовността.
1. Духовността като творческа сила у човека.
2. Психологията търси връзки с мистиката (транс-личностна психология).
3. Православието за духовността.
4. Православен психолог и православен духовник.

Курс по Православна християнска духовност


      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London