Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонЧовешката личност - занятие 3 от курса Православна християнска духовност

а) Що е личност?
1. Личността от гледна точка на психологията и обществознанието.
2. Православният християнски възглед за личността.

б) Структура на личността.
1. Психологическа структура на личността.
2. Структура на личността според Фройд.
3. Структура на личността в социологията.
4. Християнството за структурата на личността.

в) Насоченост на личността.
1. Насоченост на личността в психологически и социален план.
2. Насочеността на личността от гледна точка на християнството.

г) Божи образ и подобие в човешката личност.
1. Божият образ в човека и неговата личност.
2. Божието подобие в човека и неговата личност.

д) Съвременни схващания за личността.
1. Личността в съвременната психология.
2. Личността в съвременната социология.
3. Личността от гледна точка на религиите в днешните общества.

Курс по Православна християнска духовност


      Copyright © 2013-2019 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London