Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

Лондон


25.10.2014
За мисия на Църквата можем да говорим едва след като сме изяснили какво е Църквата. Можем да си изясним какво е Църквата едва след като сме разгледали Кой е Нейният основател и каква е Неговата роля и ролята на самата Църква за осъществяването на Божия план за света и за човека. А изясняването на въпроса за това кой е Иисус Христос и по какъв начин Той е основание и фундамент на всяка мисия изисква разглеждане на въпроса за Пресветата Троица и ролята на Нейното Второ Лице, Божия Син, в Божието домостроителство и в мисията на Бога и на Неговата Църква в света.
24.02.2014
Съвсем кратък обзор на въпроса за християнското богословие. Думата богословие произлиза от гръцкото „теос” бог, и „логия,” изказване, главно положение, наука, закон, т.е. богословието е систематично и рационално изучаване на божественото, а също така на религиозните истини, доколко всяка религия признава съществуването на божественото, на Бог и на духовен свят.
24.02.2014
Православието е вярата на християните и тяхната практика в църковния живот според учението и вярата на православната църква, основаващи се на Свещеното Писание и Свещеното Предание. Терминът „православие” (означаващ „правилно славене, правилно учение”) се появява като антоним на думата „хетеродоксия”, с която се обозначавали „другите” или нецърковните възгледи на различни еретици и техните учители.
24.02.2014
Съвсем кратко представяне на християнството: неговото възникване, утвърждаване, силните и слабите му страни и същността му като богочовешки организъм.      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London